Kars Spor

Kiracılara Müjdeli Haber

2008'deki hukuk reformu çerçevesinde kiracılar rahat nefes alacak. Adalet akanı Mehmet Ali Şahin, yıllık kira artış oranının enflasyona endeksleneceğini, ev sahiplerinin kiracılardan 3 aylık kiradan daha fazla depozito alamayacağını açıkladı. Şahin, bir kira yılı içinde, kira bir defa ödenmediğinde kalan diğer ayların kirasının peşin ödenmesi zorunluluğunun kaldırılacağını söyledi.


Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, 2008'de hukuk reformu alanında güçlü adımların atılacağını belirterek, Borçlar Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle tüketicinin korunacağını söyledi. Şahin, yeni düzenlemeyle yıllık kira artış oranının enflasyona endeksleneceğini, ev sahiplerinin kiracılardan 3 aylık kiradan daha fazla depozito alamayacağını kaydetti.


Şahin, dün düzenlediği basın toplantısında, 2008'de hukuk reformu alanında daha güçlü adımların atılacağını söyledi. 2008'in hemen başında temel ceza kanunlarına uyum amaçlı 171 yasada değişiklik yapılacağını belirten Şahin, "Bu düzenlemelerle gündelik hayata yeniden çekidüzen geliyor" dedi. Borçlar Kanunu'nun yeniden düzenlendiğini ve Meclis'e sevkedildiğini belirten Şahin, kanunun, özellikle bankalarla yapılan kredi kartları sözleşmeleri, taksitle satış sözleşmeleri, sigorta sözleşmeleri ve her türlü abonelik sözleşmelerinde tüketicinin korunmasına yönelik hükümler getirdiğini kaydetti.


Şahin, kanunla gelecek bazı yeni düzenlemeleri şöyle anlattı:


DEPOZİTO SINIRI


- Yıllık kira artış oranı, enflasyon kadar, yani yıllık üretici fiyat endeksi oranında olabilecek.
- Bir kira yılı içinde, kira bir defa ödenmediğinde kalan diğer ayların kirasının peşin ödenmesi zorunluluğu kaldırılacak.
- Kiracının vereceği depozito, 3 aylık kira bedelini geçemeyecek.
- Elektronik imza da, el yazısıyla atılan ıslak imzayla aynı hukuki sonuçları doğuracak.
- Eşlerden biri, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilecek. Kefilin sorumlu tutulacağı miktar, kefil tarafından belirlenecek.